Visit Kimitoön är kommunens mångspråkiga sida över vad som finns på Kimtiooön.

Visit Kemiönsaari on kunnan ylläpitämä monikielinen matkailuopas.

Visit Kimito Island 

www.visitkimitoon.fi